Skip navigation

Zadanie 12

Zadanie 12

W tabeli Informacje o klientach wprowadź dane w trzech rekordach:

ID klienta

Numer telefonu

E-mail

1

 +48 24 24 99 2 99

 andrzejczak@ o2.pl

2

 32 26 26 2 26

 fryderyk.hubnter@gmail.com

3

 33 27 27 3 27

 biuro@firma.pl

Zamknij tabelę Informacje o klientach.