Skip navigation

Zadanie 17

Zadanie 17

Zmień widok tabeli Sprzedawcy na Widok projektu.

Wprowadź dla pola Prowizja %:

  • Miejsca dziesiętne - 1,
  • Wartość domyślna - 2,
  • Regułę sprawdzenia poprawności: różne od zera,
  • Tekst reguły sprawdzania poprawności: Wpisz liczbę różną od 0.

Zmień widok projektu tabeli na Widok arkusza danych. Zignoruj ostrzeżenie systemu bazy danych.