Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Wykorzystując kreator utwórz raport pobierający dane z tabeli Artykuły.

Raport zawierać będzie pola:

  • Nazwa artykułu,
  • Data sprzedaży,
  • Cena sprzedaży,
  • Liczba.

Dane będą pogrupowane dla pola Nazwa artykułu.