Skip navigation

Zadanie 4

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Jeżeli tabela zawiera adresy, to wskazane jest:

Answers

Wszystkie dane umieścić w jednym polu tabeli - ułatwimy odszukanie adresu.

Pogrupować dane tak aby imię i nazwisko znalazło się w jednym polu, ulica i numer w kolejnym, a kod pocztowy i miejscowość w trzecim polu.

Rozmieszczenie danych w różnych polach nie będzie miało wpływu na funkcjonalność bazy danych.

Każdą informacje umieścić w innym polu.

Opinia zwrotna