Skip navigation

Zadanie 48

Zadanie 48

Wydrukuj raport Sprzedający do pliku pdf.

Zapisz plik na pulpicie, w folderze Moduł S1.