Skip navigation

Zadanie 26

Zadanie 26

Otwórz kwerendę Bez zakupów w Widoku projektu.

Usuń kryterium w polu Data sprzedaży.

Usuń pole ID Klienta.

Zamknij kwerendę, zapisz wprowadzone zmiany.