Skip navigation

Zadanie 50

Zadanie 50

Usuń raport Sprzedający.

Zamknij plik bazy danych.

Zadania jednokrotnego wyboru