Skip navigation

B3 - ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów

Moduł B3 - ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów wymaga od Kandydata nabycie umiejętności obsługi programu do tworzenia, modyfikowania oraz wydruku tekstu.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Obsługi programu tworzącego i umożliwiającego modyfikację tekstu.
  • Formatowania dokumentów tekstowych.
  • Umieszczania w pliku tekstowym tabel, obrazów i rysunków.
  • Sprawdzania i poprawy błędów występujących w dokumentach tekstowych.
  • Zapisywanie plików tekstowych w różnych formatach.
  • Wydruku dokumentów tekstowych.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów

Moduł B3

Sylabus, wersja 5.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Moduł_B3.

Pobierz spakowany plik Moduł_B3.zip, rozpakuj go w folderze Moduł_B3.

Wszystkie utworzone przez Ciebie pliki zapisuj w tym folderze.

Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.

Realny egzamin składa się z 32 poleceń. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min. Aby umożliwić kandydatom nabycie umiejętności posługiwania się programem do edycji tekstu dostępnych jest 50 zadań.