Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

Usuń z dokumentu drugi akapit (Za pomocą edytora ...).