Skip navigation

Zadanie 22

Zadanie 22

Pomiędzy pierwszym i drugim akapitem wpisz: Zmieniłem słowo dokumentów na plików.

Zmień rozmiar czcionki wprowadzonego tekstu na 12,5, koloru czerwonego.