Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

Wstaw podział strony tak, aby akapit Ustawienia strony Plik / Ustawienia strony znalazł się na nowej stronie.