Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

Wypełnij jasnym tłem pierwszy wiersz tabeli.