Skip navigation

Zadanie 20

Zadanie 20

Wykorzystując narzędzie Malarz formantów przenieś format akapitu leżącego poniżej Ćwiczenie 1 (kolor niebieski czcionki) na trzeci akapit dokumentu (które stanowią poszczególne części ...).