Skip navigation

Zadanie 35

Zadanie 35

Usuń drugą kolumnę tabeli.

Zapisz wprowadzone zmiany.