Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie 2

Plik tekstowy Projekt.docx zapisz na Pulpicie w folderze Moduł_B3 jako Realizacja.docx.