Skip navigation

Zadanie 4

Zadanie 4

Poniżej drugiego akapitu wstaw znajdujący się w folderze Moduł_B3 obraz Samolot.jpg.