Skip navigation

Zadanie 44

Zadanie 44

Usuń podział strony dokumentu Konferencja.docx.

Usuń powtarzający się akapit na końcu strony.