Skip navigation

Zadanie 27

Zadanie 27

Listę numerowaną pod akapitem Ćwiczenie 2. Tworzenie dokumentu głównego programu Word zamień na listę wypunktowaną.

Zapisz wprowadzone zmiany.