Skip navigation

Zadanie 1

Zadanie 1

Uruchom edytor tekstu i otwórz plik Projekt.docx znajdujący się na Pulpicie, w folderze Moduł_B3.

Zmień orientację dokumentu na pionową.