Skip navigation

Zadanie 42

Zadanie 42

W trzech liniach listy numerowanej zastosuj indeks górny dla zaznaczenia minut w czasie trwania konferencji.