Skip navigation

Zadanie 49

Zadanie 49

Zapisz dokument Konferencja.docx jako dokument Konferencja.rtf na Pulpicie w folderze Moduł_B3.

Zamknij wszystkie dokumenty, zapisz wprowadzone zmiany.