Skip navigation

Zadanie 3

Zadanie 3

Dla drugiego akapitu (Za pomocą edytora ...) zastosuj styl Nagłówek 3.