Skip navigation

Zadanie 50

Zadanie 50

Otwórz szablon dokumentu Faks.dotx.

Wypełnij szablon dokumentu według wzoru:

Do: Firma WESSA sp. z oo.

Faks: 32 251 98 11; Liczba stron: 1.

Telefon: 32 251 98 11;

Data: wpisz dzisiejszą datę.

Zapisz plik jako Faks.docx, zamknij dokument.