Skip navigation

Zadanie 30

Zadanie 30

Wyśrodkuj tabelę znajdującą się na końcu dokumentu Realizacja.docx.

Zwiększ powiększenie strony do 100%.