Skip navigation

S1 - ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych

Moduł S1 ECDL/ICDL - Użytkowanie baz danych wymaga od Kandydata rozumienia istoty baz danych oraz umiejętności przetwarzania danych.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Podstawowej teorii baz danych oraz sposobu ich organizacji i używania.
 • Tworzenia prostych baz danych i podglądu ich zawartości.
 • Tworzenia tabel i formularzy, określania i modyfikowania właściwości pól, wprowadzania i edycji danych.
 • Sortowania i filtrowania danych w tabelach lub w formularzach.
 • Tworzenia, modyfikacji i uruchamiania kwerend w celu wyszukiwania informacji.
 • Tworzenia typowych raportów i drukowania danych.

  Pytania są zgodne z:

  ECL/ICDL Użytkowanie baz danych

  Moduł S1

  Sylabus, wersja 5.0

  Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

  Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Moduł S1.

  Pobierz spakowany plik Sprzedaz.zip, rozpakuj go w folderze Moduł S1.

  Wszystkie utworzone przez Ciebie pliki zapisuj w tym folderze. Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.

  Realny egzamin składa się z 32 pytań i poleceń. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min. Aby umożliwić kandydatom nabycie umiejętności posługiwania się programem do przetwarzania danych dostępnych jest 50 pytań i zadań.