Skip navigation

Zadanie 41

Zadanie 41

Otwórz raport Artykuły na Widok projektu.

Przesuń pole Liczba na lewo od pola Cena sprzedaży.