Skip navigation

Zadanie 34

Zadanie 34

Otwórz formularz Artykuły w widoku projektu.

Zmień położenie formantów tak, aby formanty:

  • ID Artykułu i Nazwa artykuły znalazły się na jednym poziomie.
  • Data sprzedaży, Cena sprzedaży i Liczba znalazły się na jednym poziomie.

Zamknij formularz, zapisz wprowadzone zmiany.