Skip navigation

Zadanie 46

Zadanie 46

Zmień podgląd wydruku raportu Sprzedawcy na Widok projektu.

Zmniejsz rozmiar formantów Imię oraz Nazwisko.

Usuń pole Data sprzedaży.