Skip navigation

Zadanie 5

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Kluczem głównym bazy danych może być pole, lub kilka pól które:

Answers

Jednoznacznie identyfikują rekord (zawierają niepowtarzające się wartości).

Kluczem podstawowym może być tylko pojedyncze pole, a nie grupa pól.

Kluczem podstawowym może być powolne pole wskazane w chwili tworzenia struktury tabeli lub przy jej modyfikacji.

Kluczem podstawowym powinno być pole które nie będzie puste, np. nazwisko pracownika.

Opinia zwrotna