Skip navigation

Zadanie 28

Zadanie 28

Utwórz kwerendę pobierająca dane z tabeli Klienci - pole: Nazwisko oraz tabeli Artykuły - pola: Nazwa artykułu i Data sprzedaży.

Kwerenda pokaże artykuły zakupione w miesiącu luty, 2015 r.

Posortuj rekordy rosnąco według pola Data sprzedaży.

Uruchom kwerendę, sprawdź czy zobaczysz 5 rekordów.

Zamknij kwerendę, zapisz jako Sprzedaż w lutym.