Skip navigation

Zadanie 49

Zadanie 49

Wykorzystują kreator utwórz raport pobierający dane z kwerendy Prowizja.

Raport zawierać będzie pola Imię, Nazwisko i Cena sprzedaży.

Dane pogrupowane dla pól Imię i Nazwisko.

Zamknij raport, zapisz zmiany w pliku bazy danych.