Skip navigation

Zadanie 13

Zadanie 13

Otwórz tabelę Artykuły w widoku projektu.

Dla pola Nazwa artykułu zmień:

Rozmiar pola na 50.

Zamknij tabelę Artykuły, zapisz wprowadzone zmiany.