Skip navigation

Zadanie 18

Zadanie 18

W tabeli Klienci dla ID klienta numer 5 zmień imię Kristyna na Krystyna.

Zamknij tabelę.