Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

W formularzu Klienci, poniżej podformularza, wstaw etykietę z treścią Formularz wykonał(a): tu wpisz swoje inicjały.

Zamknij formularz, zapisz wprowadzone zmiany.