Skip navigation

Zadanie 11

Zadanie 11

Otwórz plik bazy danych Sprzedaż.odb.

Utwórz tabelę o nazwie Informacje o klientach.

Tabela zawierać będzie pola:

Nazwa pola

Typ danych

Rozmiar pola

 ID klienta

Liczba

Integer

 Numer telefonu

Tekst

20

 E-mail

Tekst

20

Dla pola ID klienta wprowadź klucz podstawowy oraz wartość automatyczna - Tak.