Skip navigation

Zadanie 45

Zadanie 45

Korzystając z kreatora utwórz raport pobierający dane z kwerendy Podsumowanie - pola Nazwisko, Nazwa artykułu, Cena sprzedaży oraz Liczba.

Przyjmij grupowanie dla pola Nazwisko i domyślne wyświetlanie danych.

Zamknij projekt raportu.