Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

Eksportuj dane tabeli Artykuły do pliku arkusza kalkulacyjnego Artykuły.ods.

Zapisz plik arkusza kalkulacyjnego na pulpicie, w folderze Moduł S1.