Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Wykorzystując kreator utwórz raport pobierający dane z tabeli Artykuły.

Raport zawierać będzie pola:

  • Nazwa artykułu.
  • Data sprzedaży.
  • Cena sprzedaży.
  • Liczba.

Dane będą pogrupowane dla pola Nazwa artykułu.

Zamknij raport, zapisz plik bazy danych.