Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

Otwórz kwerendę Podsumowanie w Widoku projektu.

Usuń pole Imię.

Dla pola Nazwisko wprowadź kryterium pokazujące nazwiska rozpoczynające się literą H lub K.

W polu Cena sprzedaży wpisz kryterium pokazujące artykuły o cenie wyższej niż 400 zł.

Uruchom kwerendę. Sprawdź, czy kwerenda pokazuje 9 rekordów.

Zamknij kwerendę, zapisz wprowadzone zmiany.