Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

Wykorzystując kreator utwórz formularz kolumnowy pokazujący wszystkie pola kwerendy Podsumowanie.

Zamknij formularz.