Skip navigation

Zadanie 17

Zadanie 17

Zmień widok tabeli Artykuły na Widok projektu.

Wprowadź dla pola Cena sprzedaży:

  • Format Waluta.

Zamknij tabelę, zapisz wprowadzone zmiany.