Skip navigation

Zadanie 1

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Co powoduje, że w czasie oglądania prezentacji slajdy nie znużą widzów?

Answers

Zastosowano długie, szczegółowe akapity.

Zastosowano krótkie, treściwe akapity, urozmaicone grafiką.

Na wszystkich slajdach zastosowano ten sam układ i te same elementy graficzne.

Zastosowano jak najmniejsze litery, aby przekazać jak najwięcej informacji.

Opinia zwrotna