Skip navigation

Zadanie 26

Zadanie 26

Na slajdzie nr 6 zmień kolor pierwszego słupka wykresu na czerwony.