Skip navigation

Zadanie 16

Zadanie 16

Na slajdzie nr 3 zmień tytuł slajdu tak, aby był wyświetlany "Jak w zdaniu".