Skip navigation

Zadanie 21

Zadanie 21

Na slajdzie nr 4 zmień kolor tekstu nagłówka tabeli na niebieski.