Skip navigation

Zadanie 29

Zadanie 29

Na slajdzie nr 7 zgrupuj wszystkie kształty.

Być może czynność grupowania należy powtórzyć, gdy jeden z kształtów nie dołączy do grupy.