Skip navigation

Zadanie 45

Zadanie 45

Na slajdzie nr 4 zmień szerokość strzałki na 10 pkt.

Zmień typ końca strzałki na owalny.