Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Na slajdzie nr 9 pokreśl tytuł slajdu.

Przesuń tabelę na środek slajdu.

Zmień kolor tła tylko tego slajdu na wypełnienie gradientowe, typ promieniowy, przezroczystość 50%.