Skip navigation

Zadanie 4

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W który z widoków najwygodniej jest przeglądać i porządkować slajdy?

Answers

Widok Sortowanie slajdów.

Widok Wzorzec slajdów.

Widok Wzorzec notatek.

Widok Normalny.

Opinia zwrotna