Skip navigation

Zadanie 30

Zadanie 30

Na slajdzie nr 8 przesuń obraz misia w lewy, dolny narożnik.

Zmień rozmiar obrazu:

  • wysokość - 4 cm,
  • szerokość - 5cm.